1. COMPO
  2. Izdelki
  3. Zaščita rastlin
  4. Mravlje
  5. COMPO Sprej proti mravljam
compo image
compo image

COMPO Sprej proti mravljam

  • sprej proti mravljam je biocid za neselektivno zatiranje plazečih insektov: vrtne mravlje (Lasius sp.), navadni prašiček (Porcellio scaber), nemški ščurek (Blattella germanica), kuhinjski ščurek (Blatta orientalis), ameriški ščurek (Periplaneta americana), srebrna ribica (Lepisma saccharina)
  • uporaba na mestih na tleh, kjer so bili opaženi ciljni organizmi (ščurki, srebrna ribica, navadni prašiček)
  • za uničenje gnezd mravelj v notranjih prostorih in na prostem s škropljenjem potovalnih poti in vhodov v gnezda
  • brez vsiljivega vonja
  • opozorilo: Biocid uporabljajte varno
  • pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu

Kraj uporabe

Notranji prostori
Vrt
Balkon /​lonec
Steklenjak

Čas uporabe

Podrobnosti o proizvodu

compo image

COMPO. Enostavno lepe rastline.

Z dvema levima rokama ali z "zelenimi prsti" - naj bo vaše življenje bolj zeleno.

Servis