1. COMPO
 2. Izjava o zasebnosti

COMPO Izjava o zasebnosti

Zahvaljujemo se vam za obisk naše spletne strani. COMPO pa ne skrbi samo za zaščito vaših rastlin. Prav tako resno obravnavamo zaščito vaše zasebnosti pri zbiranju in obdelavi vaših osebnih podatkov. Z informacijami, ki sledijo, vam želijo zagotoviti vpogled v obdelavo vaših osebnih podatkov z naše strani in vaše pravice glede zakonodaje o varstvu podatkov. Med vsakim obiskom naše spletne strani obdelujemo osebne podatke, ki jih prejmemo; med drugim tudi uporabniki / vlagatelji ali druge zainteresirane stranke (v nadaljnjem besedilu "vi"). Vrsta podatkov, ki jih obdelujemo in način njihove uporabe, je odvisen predvsem od zahtevanih ali dogovorjenih storitev. Zato se vse informacije, navedene v nadaljevanju, ne nanašajo nujno na vas.

Kdo vodi obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnem v zvezi s tem?

Upravljavec je:

COMPO GmbH
Gildenstraße 38, 48157 Münster
Telefon: +49 (0)251/ 3722 0
E-pošta: info@compo.de

Na našega uslužbenca za varstvo podatkov, z opombo o varovanju podatkov, se lahko obrnete na zgornjem naslovu, ali prek elektronskega naslova: Datenschutz@compo.de

1. Zakaj obdelujemo vaše podatke (namen obdelave) in na kateri pravni podlagi?

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) Evropske unije in Zveznega zakona o varstvu podatkov Republike Nemčije (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG)

a) zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (člen 6 (1) (b) GDPR)

Obdelava podatkov lahko poteka v okviru izvajanja pogodbe, ki jo imamo z vami, kot z našo stranko, ali z namenom izvajanja pred pogodbenih ukrepov.

b) zaradi izravnave interesov (člen 6 (1) (f) GDPR)

Če je potrebno, se lahko vaši podatki obdelujejo zunaj obsega dejanskega izvajanja pogodbe, da bi zaščitili naše legitimne interese, ali legitimne interese tretjih oseb. Primeri:

 • pregledovanje in optimizacija procesa analize zahtev s ciljem neposrednega stika s strankami;
 • oglaševanje ali tržne raziskave in mnenja, v kolikor niste ugovarjali uporabi vaših podatkov;
 • določitev zakonskih zahtev in obrambe v primeru pravnega spora;
 • zagotavljanje informacijske varnosti in informacijskih operacij znotraj podjetja in
 • ukrepi za nadzor poslovnih procesov ter razvoj storitev in izdelkov.

c) na podlagi vašega soglasja (člen 6 (1) (a) GDPR)

Ko se enkrat strinjate z obdelavo osebnih podatkov za določene namene (npr. za namene trženja, prejemanje e-novic), se šteje, da je takšna obdelava legitimna na podlagi vašega soglasja.

d) na podlagi zakonskih zahtev (člen 6 (1) (c) GDPR) ali v javnem interesu (člen 6 (1) (e) GDPR)

Prav tako smo dolžni spoštovati različne zakonske obveznosti, oziroma pravne zahteve (npr. Davčno zakonodajo). Namen obdelave vključuje zadostitev fiskalnega nadzora in zahtev po obveščanju, kakor tudi številne druge obveznosti.

e) v okviru vzpostavitve delovnega razmerja (člen 88. GDPR v zvezi s poglavjem 26 (1) BDSG)

Vaše osebne podatke lahko obdelamo tudi, če nam pošljete prijavo.

2. Kaj to točno pomeni glede dostopnosti te spletne strani in storitev, ki so tam na voljo?

2.1 Dostopnost spletne strani in nastajanje dnevniških datotek

Vsakič, ko nekdo dostopa do naše spletne strani, naš sistem samodejno zbira podatke in informacije o računalniku, s katerega dostopate. Zbirajo se naslednji podatki:

 1. informacije o vrsti brskalnika in uporabljeni različici;
 2. operacijski sistem uporabnika;
 3. spletni strežnik uporabnika;
 4. IP - naslov uporabnika;
 5. datum in čas dostopa;
 6. spletne strani, s katerih je uporabnikov sistem dostopal do naše spletne strani in
 7. spletne strani, do katerih uporabnik dostopa prek naše spletne strani.

Podatki se prav tako shranjujejo v dnevniških datotekah našega sistema. Ti podatki se ne shranjujejo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika. Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov v dnevniške datoteke je člen 6 (1) (f) GDPR. Začasno shranjevanje IP - naslovov s strani sistema je potrebno za omogočanje dostave spletne strani na računalnik uporabnika. Če želite, da to storimo, je potrebno IP-naslov uporabnika hraniti v času trajanja seje. Shranjevanje v dnevniške datoteke se izvaja zaradi zagotavljanja delovanja spletne strani. Podatki se uporabljajo tudi za optimizacijo spletne strani in za zagotavljanje varnosti naših informacijskih sistemov. V navedenem primeru se ne opravlja evalvacija podatkov za namene trženja. Omenjeni cilji predstavljajo naš legitimen interes pri obdelavi podatkov v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR.

Podatki se brišejo takoj, ko jih ni več potrebno zbirati. Glede zbiranja podatkov za nudenje spletne strani, gre za primer, ko je seja že končana.

Zbiranje podatkov za nudenje spletne strani in shranjevanje podatkov v dnevniške datoteke je potrebno za delovanje spletne strani. Posledično uporabnik nima možnosti izvzetja.

2.2 Piškotki in podobne tehnologije

Podatke zagotavlja Cookiebot.

2.3 Obrazec za stik in kontaktni elektronski naslov

Naša spletna stran vsebuje kontaktne obrazce, ki se lahko uporabljajo za elektronsko komuniciranje. Če uporabljate to možnost, bodo podatki, vneseni v vnosno masko/ obrazec, k nam poslani in shranjeni. Takšni podatki vključujejo:

 • Ime
 • Drugo ime
 • Priimek
 • Elektronski naslov
 • Ulico in hišno številko
 • Poštno številko
 • Kraj
 • Telefonsko številko (poizvedbe)
 • Številko faksa
 • Vaše sporočilo / vprašanje
 • Sliko

Kot del postopka pošiljanja, bomo zahtevali vaše soglasje in vas napotili na to Izjavo o zasebnosti za obdelavo vaših podatkov.

Drugi način kontaktiranja je možen preko navedenega e-poštnega naslova. V tem primeru bodo shranjeni osebni podatki, ki se prenašajo z naslovom vaše spletne pošte. V tem primeru podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabljali se bodo le za korespondenčno obdelavo.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov z vašim soglasjem je zapisana v členu 6 (1) (a) GDPR. Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki se prenašajo pri pošiljanju e-pošte, je zapisana v členu 6 (1) (f) GDPR. Če je stik e-pošte namenjen k sklenitvi pogodbe, bo dodatna pravna podlaga za obdelavo člen 6 (1) (b) GDPR.

Osebni podatki v vhodni maski/ obrazcu se obdelujejo izključno za namene izvajanja komunikacije. Legitimen interes se prav tako nanaša na obdelavo podatkov v primeru komunikacije prek spletne pošte. Ostali osebni podatki, obdelani med postopkom pošiljanja, se uporabljajo za preprečevanje zlorabe kontaktnega obrazca in za zagotavljanje varnosti naših informacijskih sistemov.

Ko več ne bodo potrebni za namene zbiranja, bodo podatki izbrisani. Zato bodo tudi osebni podatki vneseni v vstopni maski kontaktnega obrazca in podatki, poslani po elektronski pošti, izbrisani, ko bo korespondenca z vami, torej z uporabnikom, zaključena. To se zgodi v primeru, ko okoliščine jasno kažejo, da je obravnavana zadeva rešena. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Kadarkoli lahko ugovarjate glede shranjevanja vaših osebnih podatkov, prek e-pošte. V takšnih primerih se korespondenca ne more nadaljevati. Če želite to storiti, pošljite e-pošto na naslov Datenschutz@compo.de V takem primeru bodo izbrisani vsi osebni podatki shranjeni v tem času komunikacije, razen če se v tem času ne upoštevajo predpisi za obdobje hrambe.

2.4 Razkrivanje osebnih podatkov ponudnikom storitev

V kolikor se uporablja storitev tehnične podpore naših pogodbenih partnerjev ali med sodelovanjem z našimi partnerskimi gostitelji, obstaja možnost, da lahko ti ponudniki storitev pregledujejo osebne podatke.

Trenutno sodelujemo s ponudniki storitev iz naslednjih razlogov:

iQuer: Gostovanje

iQuer je naš gostiteljski partner. Do podatkov o varstvu podatkov lahko dostopate tukaj:  https://www.iquer.net/datenschutz/
Nexum: administracijske storitve, odpravljanje težav in podpora
Nexum je naš svetovalec za informacijsko tehnologijo. Sedež družbe je v Nemčiji. Tukaj je izjava o zasebnosti: https://www.nexum.de/en/privacy.

Če ti ponudniki storitev dostopajo do vaših podatkov, bodo običajno to samo podatki, ki ste nam jih dali na razpolago, npr. za vzpostavljanje kontakta v elektronski obliki, ali iz kakšnih drugih razlogov navedenih zgoraj.

Pravna podlaga za začasno obdelavo podatkov za zgoraj navedene namene je zapisana v členu 6 (1) (f) GDPR. Brez sodelovanja z našimi ponudniki storitev, vam ne bi mogli ponuditi spletne strani in ponujene storitve.

Obdelava vaših osebnih podatkov nam omogoča, da nadaljujemo komunikacijo z vami prek e-pošte ter da vam ponudimo našo spletno stran in dostop do nje.

Ko več ne bodo potrebni za namene zbiranja, bodo podatki izbrisani. Skladno s tem, se v primeru nudenja podpore podatki brišejo takoj po zaključku, s strani ponudnika storitev. V zvezi s tem bodite pozorni na informacije v opisih, ki so navedeni v oddelku 2 v zvezi z obdelavo podatkov, kot tudi z možnostmi ugovora in odloga.

3. Katere pravice lahko uveljavljate?

Vsaka zainteresirana oseba ima pravico do informacij v skladu s členom 15. GDPR, pravico do korekcije iz člena 16 GDPR, pravico do izbrisa v skladu s členom 17 GDPR, pravico do omejitve obdelave v skladu s členom 18 GDPR, pravico do ugovora, ki izhaja iz člena 21 GDPR in pravico do prenosa podatkov, ki izhaja iz člena 20 GDPR. Omejitve iz oddelkov 34 in 35 BDSG veljajo za pravico do obveščenosti in pravico do izbrisa. Obstaja tudi pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov (77. člen) GDPR v povezavi s členom 19 BDSG.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste ga predhodno podali, lahko kadar koli prekličete. To se nanaša tudi na preklic izjave o soglasju, ki ste nam jo dali, še preden je stopil v veljavo GDPR, torej pred 25. majem 2018. Upoštevajte, da je takšen preklic veljaven le v prihodnje. To ne vpliva na obdelavo, ki je potekala pred odobritvijo.

Naprošamo vas, da se za vse poizvedbe povezane s tem, obrnete na našega uslužbenca za varstvo podatkov.

4. Ali moram posredovati svoje osebne podatke?

V okviru našega poslovnega odnosa, morate omogočiti tiste osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev in izvedbo poslovnega odnosa ter za izpolnjevanje s tem povezanih pogodbenih obveznosti, oziroma tiste podatke, za katere obstajajo zakonske zahteve. V nasprotnem primeru bi bili prisiljeni zavrniti sklenitev pogodbe ali izvršitev naročila, oziroma ne bi mogli izvajati obstoječe pogodbe ter bi jo morda, brez teh informacij, morali odpovedati.

5. Ali obstaja avtomatizirano odločanje?

Ne. Za vzpostavitev in uvajanje poslovnih odnosov trenutno ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranih procesov odločanja v skladu s členom 22. GDPR. Profiliranje se ne izvaja.

6. Informacije o vaši pravici do pritožbe po členu 21. GDPR

Pravica do pritožbe na podlagi vsakega primera posebej

Kadarkoli imate pravico, da na podlagi vaših posebnih okoliščin, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Ugovor temelji na členu 6 (1) (e) GDPR (obdelava podatkov v javnem interesu) in členu 6 (1) (f) GDPR (obdelava podatkov, ki temelji na uravnoteženju interesov). To se nanaša tudi na profiliranje po tej določbi v smislu člena 4 (4) GDPR. Če vložite pritožbo, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali razen, če bomo lahko pokazali prepričljive, legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če se takšna obdelava uporablja za vzpostavitev, izvrševanje ali zaščito zakonskih zahtev.

Prejemnik ugovora

Ugovor se lahko vloži brez kakršnegakoli zahtevanega obrazca, z navedbo "Ugovor" ter navedenim vašim imenom, naslovom in datumom rojstva. Ugovor je potrebno poslati na naslov:

COMPO GmbH
Gildenstraße 38, 48157 Münster
+49 (0)251/ 3277 0
Datenschutz@compo.de

7. Dodatne informacije:

Če potrebujete informacijo, ki ni navedena v tej Izjavi o varovanju zasebnosti, ali če pozneje želite prejeti dodatne informacije, se obrnite na našega uslužbenca za varstvo podatkov, ki vam bo z veseljem pomagal.